เช็กด่วน ใครเงินยังไม่เข้า รอบสุดท้ายวันที่ 29 มกราคม 2564

เช็กด่วน ใครเงินยังไม่เข้า รอบสุดท้ายวันที่ 29 มกราคม 2564  สำหรับงวดที่ 3 คาดว่า ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายประมาณวันที่ 29 ม.ค. 64 ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการเข้ารวมโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน (ขึ้นทะเบียนก่อน 12 ส.ค. 62) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางพารา สามารถตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ได้ที่ http://www.rubber.co.th/gir/index/

Loading...

โพสต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ดังกล่าว

อ่านต่อ