เราชนะ เพิ่มเป็น 6เดือน หรือ ให้เป็นเงินสด แบบไหนดี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแ ห่พูดถึงกันเป็นจำนวนม าก สำหรับมีข้อเรียกร้องอย ากให้ ทางกระทร วงการคลั งหรือทางรัฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยียวย าโค รงการเร าชนะ เป็น 6 เดือน

ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ าสำหรับโครงการเราชนะเป็นโครงการเยียวยาสำหรับ ช่ วยเหลือผู้ที่ปร ะสบปัญห า cv-1 9 ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้

Loading...

ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดื อดร้ อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างต่างๆร้านค้าร้านข ายนะ จนทางกระทรวงการคลังหรือทางหน่วยงานรัฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่ว ยบรรเท าให้ประชาชน ผ่อนคล ายในสภาว ะที่บางท่านก็ต กงานกัน

ก็อย่างที่เกริ่ นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแ สอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเราชนะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่างไรบ้าง ก็เสียงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขยายโครงการเราชนะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

โดยสำหรับในเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลจะเห็นด้วยไม่ อย่างไร ทางทีมงาน siamnews จะรีบอัพเดทโดยด่วนทันทีนะคะ

ขอบคุณ ที่มา

อ่านต่อ