พบอีก คลัสเตอร์คลองเตย ติดกัน 12 ชุมชน

เรียกได้ว่ายังคงพบผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับการแพร่กระจาย CV-19 ที่เกิดขึ้นในไทย โดยหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ าด CV-19 ในประเทศไทยที่พบว่า ณ วันที่ 2 พ.ค. 2564 มียอดผู้ติดเชื้ อ ใหม่ 1,940 คน แบ่งเป็นการติดเชื้ อ ในประเทศ 1,930 ราย เกิดจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,788 ราย เกิดจากการค้นหาเชิงรุกและพบการติดเชื้ อ ในชุมชน 142 ราย

และอีก 10 รายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศรวมผู้ป่ว ย สะสม 69,984 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,183 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 29,481 ราย โดยในจำนวนนี้มีอาการหนัก 954 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 270 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 245 ราย

Loading...

โดยกรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้ อ สูงต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาการติดเชื้ อ ของผู้ป่ว ย ในชุมชนคลองเตย ที่อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการร ะ บ าดรอบใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนในชุมชนประมาณ 80,000-90,000 ราย ที่ทำงานกระจายกันอยู่ทั่วกทม. ซึ่งน่าจะมีผู้ป่ว ย ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

จากการทำการตรวจเชิงรุก พบว่า มีอัตราการติดเชื้ อ ประมาณ 5-10% ที่โรงพยาบาลจุฬา พบผู้ป่ว ย ปอ ด อั ก เ ส บ จากชุมชนคลองเตยที่มารักษาตัวมากขึ้นในระยะนี้ ดังนั้นจะต้องมีการร่วมกันทำงานทุกฝ่ายเพื่อควบคุมการติดเชื้ อ เพื่อไม่ให้กระจายวงกว้างออกไปและนำผู้ป่ว ย ในชุมชนออกมารับการรักษา แต่จะเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆ ทั้งจำนวนประชาชนจำนวนมาก พื้นที่ที่กว้างขวาง และประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมากในชุมนุม ซึ่งในการประชุม ศบค จะมีการหารือพูดคุยกันถึงเรื่องนี้

ทั้งนี้พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้ อ CV เขตคลองเตย ในการระบาดระลอกเดือน เม.ย.2564 มีทั้งสิ้น 304 ราย แบ่งเป็นผู้อาศัยในแหล่งชุมชนแอ อั ด 193 ราย ส่วนอีก 111 ราย อาศัยอยู่ในแหล่งอื่นๆ เช่น คอนโด หอพัก เป็นต้น โดยผู้ติดเชื้ อ 12 ชุมชนในเขตคลองเตย ประกอบด้วย

ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย มีประชากรประมาณ 5,000 คน พบติดเชื้ อ 7 คนคิดเป็น 0.14%

ชุมชนพัฒนาใหม่ มีประชากรประมาณ 1,469 คน พบติดเชื้ อ 78 คนคิดเป็น 5.31%

ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีประชากรประมาณ 2,028 คน พบติดเชื้ อ 14 คนคิดเป็น 0.69%

ชุมชนร่มเกล้า 2 มีประชากรประมาณ 2,170 คน พบติดเชื้ อ 2 คนคิดเป็น 0.09%

ชุมชนแฟลต 1-10 มีประชากรประมาณ 10,490 คน พบติดเชื้ อ 6 คนคิดเป็น 0.06%

ชุมชนแฟลต 11-18 มีประชากรประมาณ 3,797 คน พบติดเชื้ อ 2 คนคิดเป็น 0.05%

ชุมชนแฟลต 19-22 มีประชากรประมาณ 2,050 คน พบติดเชื้ อ 2 คนคิดเป็น 0.10%

ชุมชนล็อค 1-2-3 หรือชุมชนร่มใจไพรินแดง มีประชากรประมาณ 8,325 คน พบติดเชื้ อ 8 คนคิดเป็น 0.10%

ชุมชนล็อค 4-5-6 มีประชากรประมาณ 1,736 คน พบติดเชื้ อ 2 คนคิดเป็น 0.12%

ชุมชน 70 ไร่ มีประชากรประมาณ 9,685 คน พบติดเชื้ อ 37 คนคิดเป็น 0.38%

ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง มีประชากรประมาณ 278 คน พบติดเชื้ อ 3 คน

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน มีประชากรประมาณ 1,150 คน พบติดเชื้ อ 17 คนคิดเป็น 1.48%

อย่างไรก็ดีกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ชุมชนคลองเตยมีความเป็นอยู่แ อ อั ด แยกกักตัวได้ยาก และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีอาชีพที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หากควบคุมการร ะ บ าดของคลัสเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ อาจทำให้สถานการณ์ร ะ บ าดแย่ลง

ดังนั้นรัฐจึงควรเร่งจัดให้มีการกักตัวหรือสังเกตอาการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดการติดเชื้ อ ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแ อ อั ดคลองเตย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องเร่งควบคุมการร ะ บ าดในเวลานี้

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติด CV ที่วัดสะพาน ระหว่างรอนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการแยกผู้ติดเชื้ อ และดูแลในเบื้องต้น

 

อ่านต่อ