หนักแล้ว 5 เขต น่าเป็นห่วง ตรวจพบสายพันธุ์เดลตา เเทบทั้งหมด

หนักแล้ว 5 เขต น่าเป็นห่วง ตรวจพบสายพันธุ์เดลตา เเทบทั้งหมด

21ก.ค.64 ศบค.รายงานสถานการณ์ เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ในประเทศไทย พบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด รายใหม่อีก 13,002 ราย แยกเป็นผู้ ป่ ว ย รายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 9,012 ราย ผู้ ป่ ว ย การค้นหาเชิงรุก 2,910 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย ผู้ ติ ด เ ชื้ อ

ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 31 ราย ยอด ผู้ ป่ ว ย สะสม 439,477 ราย (สะสมระลอกใหม่ 410,614 ราย) หาย ป่ ว ย เพิ่ม 8,248 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 304,456 ราย (หาย ป่ ว ย สะสมระลอกใหม่ 277,030 ราย)

Loading...

 

รักษาอยู่รวม 131,411 ราย อาการหนัก 3,786 ราย ใส่เครื่องช่วย ห า ย ใ จ 879 ราย ยอดผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่มอีก 108 ราย สะสมแล้ว 3,610 ราย รวมทั้งยังทีรายงาน การระ บ า ด ของ โ ค วิ ด สายพันธุ์เดลตา ในพื้นที่กทม.

ด้าน เเพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้เเถลงเผยถึงการล็อกดาวน์เพิ่ม 10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ยกเว้น 3สถานที่มีเหตุจำเป็นต้องเปิด ภายใต้มาตรการ ค ว บ คุ ม โ ร ค ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง ว ด คือ

(1) สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(2) สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(3) ตลาดนัด เฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

ขณะที่สถานการณ์ใน กทม.นั้นล่าสุดพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ สะสม 120,613 ราย โดย พญ.อภิสมัย ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า กรมการแพทย์รายงานว่า ระดับอาการส่วนใหญ่ยังเป็นสีเขียวหรือเขียวเข้ม คือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เพราะอายุน้อยเป็นวัยแรงงานเกือบ 80% ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงตัวเลขเริ่มสูงขึ้น โดย สธ.ได้พยายามที่จะสงวนเตียงในระดับ รพ.หรือไอซียูสนาม เพื่อรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง

เเละได้พบการระบาดสายพันธุ์เดลตาเกิน 50% หรือเกินกว่าครึ่ง ในหลายจุด โดย 5 เขตใน กทม.ที่เป็นโควิดสายพันธุ์เดลตา หรือ สายพันธุ์อินเดีย เป็นหลัก ประกอบด้วย จตุจักร, บางรัก, จอมทอง, คลองเตย และหลักสี่ ซึ่ง กทม.พยายามจัดทีมแก้ไขเชิงรุกในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ป่วยในชุมชนและรับการรักษาอย่างเร็วที่สุด

อ่านต่อ