อ๊อฟ รวีภัทร์ ปลื้ม ดันจัดงานผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีน พานักธุรกิจจีนบินลัดฟ้ามาเมืองไทย 1,500 คนสำเร็จ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นาย รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัท ซินโย อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แปรรูปเครื่องนอน จากยางพารา ปลื้ม ถึงจะไม่ได้เป็น ส.ส. ก็สามารถช่วยประเทศ ช่วยพี่น้องเกษตรกร กระจายสินค้า และสามารผลักดันการจัดงานนำนักธุรกิจจีน จำนวน 1,500 คน บินลัดฟ้ามาดูการผลิตสินค้าแปรรูปเครื่องนอน หมอน ที่นอน จากยางพารา และกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย สู่งานผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีน และงานเลี้ยงต้อนรับ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

Loading...

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย และประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ด้วยความรักและเป็นประเทศพี่เมืองน้อง ของการสัมพันธไมตรี เนื่องจากบริษัทซินโยอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้ายางพาราไทยไปยังประเทศจีน​ วันนี้นโยบายของประเทศไทยก็ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปลูก​ยางพารา​ เรามั่นใจว่าด้วยสภาพแวดล้อม​และอากาศของประเทศไทย​ถือเป็นแหล่งเพาะปลูก​ยางพาราอันดับต้นๆของโลก​ เราเชื่อมั่นว่ายางพาราเรามีคุณภาพที่ดีอีกด้วย​
อนึ่งประเทศจีนก็มีสัดส่วนประชากรมากที่สุดในโลกเราจะจับมือกันช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนสินค้ายางพารา​ไทยในการแปรรูป​ส่งออกให้ก้าวไกล


ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ์ จาก พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และท่านยังเป็นรอวประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีน มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ โดยจัด ณ.โรงแรมรอยัลคลิป พัทยา