สิ้นแล้วหลวงปู่พัน เกจิดังเมืองเลย ละสังขารอย่างสงบเลขอายุมงคล

สิ้นแล้วหลวงปู่พัน เกจิดังเมืองเลย ละสังขารอย่างสงบเลขอายุมงคลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 63 มีรายงานว่า พระเถระผู้ใหญ่ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกรูปของจังหวัดเลย อย่าง หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม ซึ่งเป็นพระสายคณะธรรมยุต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระที่เคร่งครัดในการวัตรปฏิบัติ ท่านได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 03 56 น ที่ผ่านมา ณ วัดป่าสันติธรรม บ้านน้ำภู อ เมือง จ เลย สิริอายุ 88 ปี พรรษา 43

ทั้งนี้หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2474 ที่บ้านนาโคก ตำบลนาอ้อ ปัจจุบันเป็น ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลยเลย โยมบิดา มารดา ชื่อ นายพา และนางเฟือย ไม่ทราบนามสกุล เป็นบุตรคนโตในจำนวน 6 คน ในปี 2486 ท่านได้บรรพชา เป็นสามเณรที่มหานิกาย ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาโคก ซึ่งในระหว่างบวชเป็นสามเณร ท่านมีโอกาสได้เคยติดตามครูบามูล เดินทางไปที่เมืองทุ่ง จ ล้านช้าง ประเทศลาว เพื่อไปศึกษาวิชาอาคม กับหลวงปู่ยาครูน้อย ในระหว่างที่อยู่กับหลวงปู่ยาครูน้อยนี้

Loading...

ท่านได้ติดตามท่านไปโปรดญาติโยม ที่เมืองปลา ประมาณ 1 ปี ก็เดินทางกลับจังหวัดเลย และสามารถสอบนักธรรมตรีได้ จนท่านบวชเณรได้ 2 ถึง 3 ปี จนอายุ 15 ปีท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดา ทำไร่ไถนาจนอายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งที่หนึ่ง ที่วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ท่านก็ได้ลาสิกขาออกมา และแต่งงาน มีบุตรทั้งหมด 3 คน จนในปี พศ 2515 ภรรยาได้เสียชีวิต ท่านได้เลี้ยงบุตรธิดาเรื่อยมา

จนกระทั่งประมาณ พศ 2520 ท่านปลงอนิจจังกับชีวิต เกิดความเบื่อหน่าย จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นครั้ง 2 ฝ่ายธรรมยุติ เมื่ออายุ 46 ปี โดยได้อุปสมทบ ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลยมีพระเทพวราลังการ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระสมุห์ไกรศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการธีระพงศ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐิตธัมโม แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม

หลังจากที่ ท่านบวชเป็นพระแล้ว ท่านก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่ ฝึกอบรมกรรมฐาน ทำสมาธิ ภาวนาเดินจงกรมอยู่กับ หลวงปู่คำดี ปภาโส และ หลวงพ่อสีทน สีลธโร ศิษย์ผู้ใหญ่หลวงปู่คำดี และเป็นพระพี่เลี้ยงท่านหลวงปู่ได้เร่งทำความพากเพียร มองเห็นธรรมนำมาพิจารณา ละทิ้งคาถา อาคมที่เคยร่ำเรียนมา ออกธุดงค์ตามป่าเขา ร่ำเรียนจาก มหาวิทยาลัยธรรมชาติ และจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์จนเมื่อปี 2524 หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม ท่านจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่าบ้านน้ำภู วัดป่าสันติธรรม ปฏิบัติธรรมภาวนา จนถึงวาระสังขารนั้นเอง