บิ๊ ก ตู่ล ง พื้ น ที่ ม อ บ เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ช า ว โ ค ร า ช

บิ๊ ก ตู่   ล ง พื้ น ที่  เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ชาวโคราช สืบเนื่องจากกรณีที่โคราช จนทำให้มีผู้ สู ญ เ สี ย จ ากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 เพจเฟสบุ๊ค ช้างเผือก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ลงพื้นที่ โคราช เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์โคราช นั่งรถทะเบียน 1111 เช้าวันที่ 19 กพ ลงพื้นที่โคราช เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ จากรัฐบาล ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกับเดินเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชน ภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

โดยในภาพช่วงเช้านี้ นายกฯ สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่ าโม ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Loading...

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ช้างเผือก

ภาพจาก ช้างเ ผื อ ก

ภาพจาก ช้างเผือก

ภาพจาก ช้างเผือก

ภาพจาก ช้างเผือก

ภาพจาก ช้างเ ผื อ ก โพสต์ดังกล่าว  ทางทีมงานต้องขอแสดงความเ สี ย ใ จกับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ  ขอบคุณที่มา ช้างเผือก