อาการหนุ่มติดเชื้อโควิด ต า ย ร า ย แรกในไทย ป่วยไข้เลือดออกก่อน

อาการหนุ่มติดเชื้อโควิด ตายรายแรกในไทย ป่วยไข้เลือดออกก่อน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยโดยระบุว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน เป็นชายไทยอายุ 35 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน จากนั้น ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย แต่รักษาจนไม่พบเชื้อแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากรักษา 1 เดือน พบว่าปอดเสื่อมอวัยวะภายในล้มเหลว จึงเสียชีวิตในที่สุด

ส่วนสาเหตุจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป นอกจากนี้ผู้ป่วยอีกราย ที่อาการหนัก พบว่ามีการติดเชื้อวัณโรค และติดโควิด-19 ร่วมภายหลัง หลังการรักษา 1 สัปดาห์ ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว แต่แพทย์ยังดูแลอาการใกล้ชิด

ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย เป็นกลับบ้านรวม 30 ราย รักษาในโรงพยาบาล 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 42 รายทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เสียใจอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิต ที่ต่อสู้มาร่วม 1 เดือน ยืนยันว่าจะไม่ปิดบังข้อมูล

Loading...

เรียนรู้จาก….เคสโควิด-19 เสียชีวิต ชายไทยอายุ 35 ปีสัมผัสจากนักท่องเที่ยวจีน.เป็น local transmission คนไข้ไม่มีโรคประจำตัวส่งตัวมาจาก รพ.เอกชน มารักษา รพ.บำราศนราดูลป่วยตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2563อาการรุนแรง ปอดอักเสบ ไข้ ไอ หอบเหนื่อยมีอาการไข้เลือดออกร่วมด้วยการรักษาต้องใช้เครื่องพยุงหัวใจและปอด(ECMO) หรือ ปอดเทียมได้ให้ยาต้านไวรัสหลายชนิดมีการรักษาด้วย พลาสมาของคนที่หายตรวจไม่พบเชื้อ 16 กุมภาพันธ์ 2563เสียชีวิต 29 กุมภาพันธ์ 2563  เสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรง

-ส่วนใหญ่ 80-95% ไม่รุนแรง -5-20% ที่มีอาการปอดอักเสบและส่วนน้อยรุนแรง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย-3% รุนแรงเสียชีวิตได้การป้องกันมาตราการเดิมกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปชุมชนคนปริมาณมาก ป่วยให้รีบพบแพทย์ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง คนไข้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวอย่าขาดยาประจำ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคหัวใจด้วยความปรารถนาดี