3 ผู้โดยสารอินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมัน สงสัยป่วยโควิด-19 ส่งกักตัวแล้ว

3 ผู้โดยสารอินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมัน สงสัยป่วยโควิด-19 ส่งกักตัวแล้ว วันที่ 1 มีนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ภายในท่าอากาศยาน 6 แห่งในความรับผิดชอบ คือท่าอากาศยาน ดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (ทหญ.)

เบื้องต้น ได้คัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้า-ขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จำนวนรวมทั้งสิ้น 105,677 คน โดยตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย


ประกอบด้วย 1.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่วยชายชาวอินเดีย อายุ 39 ปี ผู้โดยสารขาเข้าและผ่านลา เดินทางมาจากโตเกียว ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาด้วยสายการบิน AIRASIA X เที่ยวบิน XJ601 วัดอุณหภูมิได้ 37.7 องศา แต่ไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงนำส่งต่อสถาบันบาราศนราดูร

Loading...

2.ผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต พบผู้ป่วยชายชาวเยอรมัน เป็นผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เดินทางจากสิงคโปร์ เดินทางมาด้วยสายการบิน SILKAIR เที่ยวบิน MI750 มีอาการไอ น้ามูก วัดอุณหภูมิได้ 38.6 องศาเซลเซียส แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อรพ.วชิระภูเก็ต

3.ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่น อายุ 21 ปี ผู้โดยสารขาออก เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดอุณหภูมิได้ 37.1 องศาเซลเซียส แต่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อรพ.บางพลี