สธ.เริ่มแล้ว แจกหน้ากากแสนชิ้น คนรอรับบางตา วอนกระจายให้ทั่วถึง

บรรยากาศที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000 ชั้น โดยจะมีจุดแจกที่อาคารกรมต่างๆ 9 กรม โดยประชาชนมาเข้าคิวรับหน้ากากอนามัยกันตั้งแต่เวลา 8.00 น. ส่วนใหญ่เป็นประชาชน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ทั้งการประชาสัมพันธ์แจกหน้ากากอนามัย ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้ให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกแก่ประชาชน ระหว่างรอคิวรับหน้ากาก พร้อมย้ำห้ามเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเข้าคิวรับหน้ากากอนามัยเด็ดขาด เพราะแจกให้ประชาชน

นายจงเกียรติ ใบอดุลย์ หนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาเข้าคิวรับหน้ากากอนามัย กล่าวว่า เนื่องจากอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบกับวันนี้มาออกกำลังที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ช่วงเช้า จึงถือโอกาส รอรับหน้ากากอนามัย โดยเห็นการแจกหน้ากากอนามัยนี้เป็นเรื่องดีที่จะกระจายให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยอย่างทั่วถึง แต่ว่า รัฐบาลน่าจะกำหนดแจกในหลายพื้นที่ เพราะเชื่อว่ายังคงมีความต้องการหน้ากากอนามัยอีกจำนวนมากเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาตนและครอบครัวหาซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ทำให้ซื้อได้ครบ แต่หากซื้อที่อื่นก็จะมีราคาแพง และของไม่มีเพียงพอ