นศ.อาชีวะ ผลิตแมส แบบเปลี่ยนแผ่นกรองได้ แจกคนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงการแพร่ COVID-19 ในขณะนี้

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ ได้มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน และนักเรียน นักศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ COVID-19

Loading...

โดย สอศ. ได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดำเนินการ เย็บ แมส โดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค ภาคละ 10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 ชิ้น

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า แมส ที่สถานศึกษา สอศ. ผลิตครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาให้เป็น แมสผ้าที่สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เป็น แมส ที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น สอศ. ได้ส่งมอบ แมส จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ ๆ มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก

ขอบคุณ นสพ แนวหน้า