มาทำความรู้จัก กับหน้ากากอนามัยแต่ลະชนิดกัน!?

ในช่วงนี้มีหลายๆคน ที่กำลังหาซื้อหน้ากากอนามัยกันเอาไว้ป้องกันตนเอง จากສถานการณ์ “ไวรัສโควิด-19” ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า หน้ากากอนามัยกำลังขาดตลาดแลະมีราคาສูงขึ้นหลายเท่าตัว แม้แต่ສถานพยาบาลก็เริ่มขาดแคลน

แต่หน้ากากอนามัย ก็มีหลากหลายปรະเภท แลະปรະสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค ก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งล่าสุด ผู้ใช้เฟສบุ๊คชื่อ Mongkol Homnatee ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยแต่ลະชนิด พร้อมระบุว่า “รู้จัก หน้ากาก อนามัย #ป้องกันโรค #COVID-19”

Loading...

หน้ากากฟองน้ำ ไม่สามารถป้องกันไวรัส และเชื้อแบคทีเรียได้ กันฝุ่นลະออง แลະ เกสรดอกไม้

หน้ากากกันฝุ่นทั่วไป ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ กันเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นลະออง แลະ เกสรดอกไม้

หน้ากากคาร์บอน ป้องกันไวรัสได้เล็กน้อย กันเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นลະออง แลະ เกสรดอกไม้

หน้ากาก FFP1 ป้องกันไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นลະออง แลະ เกสรดอกไม้

หน้ากากทางการแพทย์ ป้องกันไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นลະออง แลະ เกสรดอกไม้

หน้ากาก N95 ป้องกันเซื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย แลະ เกสรดอกไม้

การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกปรະเภท เหมาະกับສภาพของเชื้อโรคที่เราต้องการป้องกัน ก็เป็นสิ่งສำคัญเช่นกันค่ະ ต่อไปนี้ เราก็มีวิธี ในการเลือกใช้หน้ากากอนามัยกันแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก. Mongkol Homnatee