แนวทาง การพักชำระหนี้ช่วยลูกหนี้ จากทุกธนาคาร ฝ่า CO VID 19

แนวทาง การพักชำระหนี้ช่วยลูกหนี้ จากทุกธนาคาร ฝ่า CO VID 19  เมื่อวันที่ 1 มี ค 63 รายการข่าววันใหม่ ทางช่อง 3 ได้รายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส เปิดเผยว่า ได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ลูกค้าเงินกู้ เช่น ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ หรือโรค CO VID 19 ซึ่งครอบคลุมลูกค้ากลุ่มค้างชำระเงิน งวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ด้วย

โดยทางธนาคาร ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินงวดผ่อนชำระให้ 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1%ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ ที่ต้องผ่อนชำระ ซึ่งสามารถไปยื่นเอกสาร เพื่อเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ ย นี้

ขณะที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แบงก์ชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่มีแนวโน้มลุกลาม และส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

Loading...

ซึ่งจะเน้น การให้ความช่วยเหลือ ด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ

ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10

เพิ่มวงเงินชั่วคราว สำหรับสินเชื่อ ส่วนบุคคล

โดยกำหนด เป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 ม ค 63 ถึง 31 ธ ค 64 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที แบงก์ชาติ จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้น และการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิต ของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ของแต่ละสถาบันการเงินได้ ดังนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ หากมีอะไรสงสัยติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้เลยคะ

ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand