โตโยต้า ยืนยัน พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะเดียวกัน เราขอแสดงความเคารพต่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฎิบัติหน้าที่อย่างหนักในทุกวัน

ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อ ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีมาตรการรับมืออย่างเต็มที่ ทางบริษัทต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่ามีพนักงาน จำนวน 1 คน เป็นผู้ติดเชื้อ โควิด19 โดยบริษัทฯพบว่า มีพนักงานมีอาการบ่งชี้ จึงได้ทำการแจ้งให้พนักงานทำการตรวจสอบการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มี ค 2563 และได้รับการยืนยันว่า มีอาการติดเชื้อ จึงได้นำตัวพนักงานเข้ารับการรักษา พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรโดยทันที

Loading...

จากนั้น ได้ทำการตรวจสอบยืนยันการติดเชื้อครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการแจ้งผลยืนยันการติดเชื้อ (Confirm Patient) เมื่อวันที่ 19 มี ค 2563 นำมาซึ่งการแจ้งผลต่อสาธารณชนในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและผู้เข้ามาติดต่อ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

1.บริษัทได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเฝ้าติดตามและให้การดูแลการรักษาอาการของพนักงานที่ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด

2.บริษัทได้คัดแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระหว่างที่พนักงานปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน พร้อมเฝ้าสังเกตอาการตัวเองและบุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 14 วัน และขอให้พนักงานรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดหากพบว่ามีอาการผิดปกติ

3.บริษัทได้มีการแจ้งต่อบุคคลที่ติดต่อหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

4.บริษัทได้ทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมี และเครื่องอบโอโซนในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทำการปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

5.ขอความร่วมมือพนักงาน ให้หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ การจัดงานต่างๆ ตลอดจนลดการเข้าไปในพื้นที่แหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก

โตโยต้า ขอยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บุคลากร บุคคลผู้ติดต่อ และคู่ค้าทางธุรกิจ อย่างสูงสุด ตลอดจนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีนี้

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน จะไม่ส่งผลกระทบกับการผลิต การขาย และการให้บริการลูกค้า ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ตลอดจนขอให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดจากเลือกใช้สินค้าและเข้ารับบริการจากศูนย์บริการ โตโยต้า และ เล็กซัส ทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป