ด่วน! อธิบดีกรมควบคุม ส่งจดหมายขอความร่วมมือ

ด่วน! อธิบดีกรมควบคุม ส่งจดหมายขอความร่วมมือ   22 มีนาคม 63 ในเพจเฟสบุ๊ค THE STANDARD ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “SHORT NEWS ด่วนที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้โดยสารจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนา หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา สร้างความกังวลว่าอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19

ล่าสุด นายสุวรรณชัย ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ส่งจดหมาย ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ และผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง”

Loading...

ภาพจาก THE STANDARD


ภาพจาก THE STANDARD


ภาพจาก THE STANDARD


ภาพจาก THE STANDARD


โดยเฉพาะกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในจดหมายระบุชัดเจนว่า ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน ระดับอำเภอและหมู่บ้าน มีรายละเอียด เช่น จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป

โพสต์


ขอบคุณ THE STANDARD