7-11 รับสมัครพนักงาน 20,000 อัตรา บรรเทาวิกฤตโควิด

7-11 รับสมัครพนักงาน 20,000 อัตรา บรรเทาวิกฤตโควิด   22 มีนาคม 63 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ประกาศรับสมัครทีมงาน 20,000 อัตรา เตรียมให้บริการส่งถึงบ้าน อำนวยความสะดวกประชาชนยามวิกฤต ระบุว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยจากผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตประจำวัน

ดังนั้น นอกจากการเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของ พี่น้องประชาชนที่ร้านแล้ว บริษัทยังห่วงใยผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆ เพื่อสกัดเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายวงกว้างตามคำแนะนำของภาครัฐ

บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวก ด้านการบริการส่งสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผ่านแอพลิเคชั่น “7 Eleven Delivery” โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงาน และผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีงานทำ และผู้ประสบปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ด้วย

Loading...


บริษัทจึงประกาศเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า Delivery จากร้านเซเว่นฯ ถึงมือประชาชนที่บ้านพักอาศัย จำนวน 20000 อัตราทั่วประเทศ โดยจะทยอยรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบริการ Delivery จากปัจจุบัน 1500 สาขา เพิ่มเป็นทุกสาขาในอนาคต

สำหรับผู้สนใจสมัครงานด้าน Delivery สามารถลงทะเบียนสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpall.co.th