ว่างงานเพราะโควิด รีบลงทะเบียนรับสิทธิเลย รัฐจ่ายชดเชยค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็น

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในไทยและทั่วโลก ต้องบอกเลยว่าในไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบแทบจะทุกด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ จนไปถึงสถานบริการต่างๆ ห้าง ตลาด เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาด


ล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยวิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

โดยขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Loading...


สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตๅมมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคม ก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบกๅรอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า