เตรียมแผน ประกันโควิด ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ. เปิดเผยว่าคปภ.ได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ แผนประกันโควิดที่เสนอไป รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดโดยใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายเลย

Loading...

โดยคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิดได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท อีกทั้ง ยังได้ค่าชดเชยรายวัน ระหว่างการรักษาตัวอีกวันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท

โดยคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ด้วยภาวะโคม่า หรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้รับความคุ้มครองรายละ 100,000 บาท อีกทั้ง ยังได้ค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวอีกวันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท

จึงยังระบุไม่ได้ว่า จะเริ่มใช้ได้เมื่อไร ส่วนประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำประกันภัยโควิด ขณะนี้บริษัทประกันภัยหลายแห่งก็ยังเปิดขายอยู่ โดยมีค่าเบี้ยเริ่มต้นที่ 99 บาทเช่นกัน

ขอบคุณที่มา เดลินิวส์