แรงงานพม่าโวย! ชี้คนไทยเห็นแก่ตัว เรียกค่าแรงขั้นตํ่า300 บาท สิทธิรักษาพยาบาลฟรี

25/06/2016 admin 0
แรงงานพม่าโวย ! ชี้ คนไทยเห็นแก่ตัว ! หลังชาวไทยไม่เห็นด้วย กับกรณี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ได้ยื่น 5 ข้อเสนอถึงรัฐบาลไทยให้พิจารณา และ 12 ข้อเสนอทั้ง ที่แรงงานพม่า ยื่นถึง นางอองซาน ซูจี ให้เรียนถึงรัฐบาลไทย อ...