เณรร้องไห้ สงสารแม่ป่วยอัมพาต เอาข้าวที่บิณฑบาตได้ มาให้แม่กิน

14/05/2016 admin 0
เณรร้องไห้ สงสารแม่ป่วยอัมพาต เอาข้าวที่บิณฑบาตได้ มาให้แม่กิน เป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์สร้างความน่าสงสารมากที่สุด เห็นแล้วจะร้องไห้ตามกับภาพของเณรรูปหนึ่งที่เอาข้าวจากการออกไปบิณฑบาตมาให้แม่ผู้บังเกิดเกล้าซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มาให้กิน สุด...